Sunday, September 14, 2008

Organising Committee

Advisor
Ku Fut Po, Tan Kay Hok, Lai Huat Choi, Ong Chee Chiang

Organising Chairperson
Cynthia Lee Su Fui, Lim Suh Hua

Secretary
Lou Jia Ying, Kho Teck Ee (Asst), Bong Lin Sze (Asst)

Camp Director
Jenny Tan Lee Na, Voon Chian Yee (Deputy)

Treasurer
Chi Poh Yung, Yeo Sze Chiang

Food & Beverages
Voon Yuan Kai, Liew Pei Jin

Design/ Souvenir/ T Shirt
Gui Tein Chuen, Lim Goi Tang

Souvenir Programme
Tan Yee Ying

Publicity
Lai Huat Choi

Programme
Lee Jun Choi (head)
· Opening C. - Jenny Tan
· Closing C. - Voon Chian Yee
· Survival - Lai Huat Choi
· Seminar - Lim Suh Hua
· Entertainment - Cynthia Lee, Thomas Jong

PA System
Phang Kit Seng, Lim Goi Tong

Accommodation
Lai Huat Choi, Voon Jang Nam

Transportation
Chong Teck Miaw

Reception/ Protocol
Tan Yee Ying

MC
Voon Chian Yee, Kho Teck Ee, Bong Lin Sze, Liew Jiew Chun

Members
Liew Hui Ling, Thian Kee Leong, Bong Shin Lian, Calvin Yeo, Kuan Tze Loi,
Yap Kok Hin, Chin Jee Hong, Chiew Chee Yau, Heng Soon Boon, Ng Kheng Seng

3 comments:

Judy said...

Dear all committees,

All the best for the upcoming national undergraduates convention...

Regards,
Judy

The 6th National Undergraduates Convention 2008 said...

Thanks, Judy.

ft-somebody said...

halo guys.....

gambate...jia you jia you jia you..

for the "old" guys...hope you guys stil remember me...(",)

ft-somebody